Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

21:06
4254 0501

bonitavista:

The Opera House, Paris


secalecornutuum
20:39
secalecornutuum
20:39
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viakatt katt
20:33
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viaIMS IMS

June 09 2018

secalecornutuum
23:51
6664 d9da 500
23:50
8993 68bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
secalecornutuum
23:50
2320 ab6d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamousseline mousseline
secalecornutuum
23:48
0960 b6a1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatt katt
secalecornutuum
23:48
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viainsanedreamer insanedreamer
23:47
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
secalecornutuum
23:46
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainsanedreamer insanedreamer
23:46
9928 4da3
Reposted frombwana bwana viayanek yanek
secalecornutuum
23:45
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaPoranny Poranny
23:44
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakatt katt
secalecornutuum
23:44
7592 f80d 500
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
23:43
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
secalecornutuum
23:42
secalecornutuum
23:41
Reposted fromFlau Flau viazembata zembata
secalecornutuum
23:41
1414 b69c 500
Reposted fromstroschek stroschek viazembata zembata
secalecornutuum
23:40
3425 4a70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl