Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

secalecornutuum
23:01
wydawało mi się że jestem kamykiem w kołach zębatych,
przez co liczba E ma rozwinięcie nieskończone,
bo się nie mogę zdecydować w którą stronę spaść
i bardzo mnie to smuciło
na tyle że chciałem umrzeć

albo że mam wybór między postępem cywilizacyjnym
przez rozwój nauki, która wymaga poświęceń,
a prostym rozwiązaniem jest prowadzenie wojen
i też się nie mogłem zdecydować
i też mnie to bardzo zmartwiło
wtedy chyba byłem ludzkością

i jeszcze byłem jądrem atomu
i nie mogłem się rozszczepić, bo wtedy przestanę istnieć,
ale rozszczepienie mogłoby dać mnóstwo nowej energii
i to też było bardzo smutne

wniosek - życie to sztuka wyborów
i wszystkie są trudne, zawsze ktoś cierpi
w ostatecznym rozrachunku
mysz czy kot
nie ważne, cały świat jest tak zbudowany
to uniwersalna zasada
wybór jest nieunikniony
Reposted byeterdietylowy eterdietylowy

March 29 2018

secalecornutuum
23:52
4743 5875
secalecornutuum
23:49
4363 4063
Reposted fromnyaako nyaako viaGaggle Gaggle
secalecornutuum
23:49
4721 ad23
Reposted fromkarahippie karahippie viaIMS IMS
secalecornutuum
23:48
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viasharku17 sharku17
secalecornutuum
23:46
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viagdziejestola gdziejestola
secalecornutuum
23:45
7390 616a
Reposted fromtinks tinks viaIMS IMS
secalecornutuum
23:45
1625 d297 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
secalecornutuum
23:44
Reposted fromgruetze gruetze viamatuszczak matuszczak
secalecornutuum
23:43
1834 f6b0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIMS IMS
secalecornutuum
23:43
1461 efee 500
The Dimensions Of Self-Care
Reposted fromstonerr stonerr viaIMS IMS
secalecornutuum
23:42
1685 e5a0 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
23:42
5224 8848 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viazembata zembata
secalecornutuum
23:39
9230 5257
secalecornutuum
23:38
secalecornutuum
23:38
secalecornutuum
23:37
4501 de23
secalecornutuum
23:35
4307 1615 500
Reposted byIMSmontakstrangerthankindness
secalecornutuum
23:32
2965 1f7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazelbekon zelbekon
secalecornutuum
23:32
3395 1137
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl