Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

secalecornutuum
06:05

Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu.. Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich. Wraz z nimi jest radości, którą czułeś.

January 12 2018

secalecornutuum
23:33
6701 ea5d
Reposted frompulperybka pulperybka viakiteandra kiteandra
secalecornutuum
23:15
1694 0ed9 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viakiteandra kiteandra
secalecornutuum
23:15
3376 3865
Reposted fromscorpix scorpix viapulchritudo2 pulchritudo2
secalecornutuum
18:01
Gaularfjellet, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafelicka felicka
secalecornutuum
17:53
Reposted fromgruetze gruetze viazembata zembata
17:52
0626 c93f 500

musicktoplayinthedark:

David Lynch

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viazembata zembata
secalecornutuum
17:49
1276 ffeb
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viaedenpath edenpath
secalecornutuum
17:45
0924 d239 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadarthsadic darthsadic
secalecornutuum
17:33
  Schnee in der Sahara
secalecornutuum
17:32
Reposted fromfelicka felicka viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
17:32
3505 923e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
17:31
1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
17:28
4497 1d55
Reposted fromdarthsadic darthsadic
secalecornutuum
17:26
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
secalecornutuum
17:23
4480 b8ca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
secalecornutuum
17:19
17:18
5188 db2f 500

bewareofmpreg:

1001 nights (1999)

Reposted fromsimonsayer simonsayer viafelicka felicka
secalecornutuum
17:17
secalecornutuum
17:17
4488 92ed
Reposted fromkarahippie karahippie viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl